RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Overbank sediments along the middle Wieprza as a record of flood phenomenon

Creator:

Kaczmarzyk, Jacek ; Florek, Wacław (1950– )

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 1 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

69 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Biernat, B. (1977a), Typowe okresy występowania wezbrań [Typical periods of flood occurrences], Gazeta Obserwatora IMiGW 11.
2. Biernat, B. (1977b) Typowe okresy występowania niżówek [Typical periods of low water occurrences] Gazeta Obserwatora IMiGW 12.
3. Cyberski, J. (1984), Zasoby wodne zlewni rzecznych [Water resources of the river basins], in B. Augustowski (ed.), Pobrzeże Pomorskie [The Pomeranian Coastal Region], Ossolineum, Gdańsk, 189-213.
4. Dynowska, I. (1971), Typy reżimów rzecznych w Polsce [Types of the river regimes in Poland], Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne 28, Kraków.
5. Florek, E., Florek, W., Kaczmarzyk, J. (1998), Studia nad paleohydrologicznymi zmianami koryta Wieprzy i jej równi zalewowej w okresie subatlantyckim w kontekście funkcjonowania wczesnośredniowiecznego grodziska we Wrześnicy [Studies on the palaeohydrological changes of the Wieprza River and its floodplain in the Subatlantic Period in the context of functioning of the early medieval fortified site in Wrześnica], Acta Archaeologica Pomoranica, 1, Szczecin, 185-194.
6. Florek, W. (1991), Postglacjalny rozwój dolin rzek środkowej części północnego skłonu Pomorza [Postglacial development of the river valleys in the middle part of the northern slope of the Pomerania], Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk.
7. Florek, W., Kaczmarzyk, J. (2007), Współczesne formy i osady wezbraniowe Wieprzy na odcinku Staniewice – Kowalewice [Contemporary alluvial forms and sediments of the Wieprza River (Northern Poland) at the Staniewice-Kowalewice section], in R. Sołtysik (ed.), Systemy dolinne i ich funkcjonowanie [The Valley systems and their functioning], Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Akademia Świętokrzyska, No. 16, Kielce, 205-213.
8. Florek, W., Nadaczna, E. (1986), Zmiany biegu Parsęty i Wieprzy w ciągu ostatnich dwustu lat w świetle analizy materiałów kartograficznych [Changes in the course of the Parsęta and Wieprza rivers, Northern Pomerania (Poland), in the last 200 years in the light of cartographic material analysis], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 36A, 33-52.
9. Kaczmarzyk, J. (2004), Holoceńska paleohydrologia środkowej Wieprzy w świetle cech sedymentologicznych osadów korytowych [Paleohydrology of the Middle Wieprza River in Holocene in the light of features of particle-size parameters of its channel sediments], Prace Geograficzne 200, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN: 119-145.
10. Miall, A. D. (1978), Lithofacies types and vertical profile models in braided river deposits: a summary, in A.D. Miall (ed.), Fluvial sedimentology, Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoire, 5, 597-604.
11. Miall, A.D. (1985), Architectural-element analysis: a new method of facies analysis applied to fluvial deposits, Earth-Science Reviews 22, Amsterdam: 261-308.
12. Mycielska-Dowgiałło, E. (1995), Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpretacyjna [Selected textural features of deposits and their interpretation value], in E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (eds.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników [Research studies of Quaternary sediments. Some methods and interpretation of the results], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 29-105.
13. Rączkowski, W., Sikorski, A. (1996), Datowanie grodziska wczesnośredniowiecznego we Wrześnicy, gmina Sławno, stanowisko 7 [The dating of the Early Medieval fortified settlement at Wrześnica, the Sławno commune, site 7], Geochronometria 14: 169-181.
14. Rocznik Hydrologiczny Wód Powierzchniowych. Dorzecze Odry i rzek Przymorza pomiędzy Odrą i Wisłą, rok 1983 (i starsze) [Hydrological Yearbook of Surface Waters. The Odra River's catchment as well as the catchments of the rivers lying between the Odra and the Vistula Rivers, as of 1983 (and earlier)], Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa.
15. Szmańda, J. (2006), Rytmika powodziowa w aluwiach pozakorytowych Wisły, Drwęcy i Tążyny [Flood occurrence rhytmicity in the flood alluvia of the Vistula, Drwęca and Tążyna rivers], in: 55 Zjazd PTG, Toruń. Przewodnik sesji terenowej [55th Congress of the Polish Geological Society. Field study guidebook], Toruń, 266-270.
16. Zieliński, T. (1995), Kod litofacjalny i litogenetyczny – konstrukcja i zastosowanie [Lithofacies and genetic codes: construction and application], in E. Mycielska- Dowgiałło, J. Rutkowski (eds.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników [Research studies of the Quaternary sediments. Some methods and interpretation of the results], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 220-234.
17. Zieliński, T. (1998), Litofacjalna identyfikacja osadów rzecznych [Lithofacial identification of alluvial sediments)], in E. Mycielska-Dowgiałło (ed.), Struktury sedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna [Sedimentological and postsedimentological structures in Quaternary sediments and their value for interpretation], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 195-257.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

13

End page:

24

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2010.1.2 ; oai:rcin.org.pl:1927

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 24, 2012

Number of object content hits:

547

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/14060

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information