Object structure
Title:

Planowanie przestrzeni publicznej na wsi w województwie warmińsko-mazurskim = Planning public space in the rural areas of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Creator:

Jaszczak, Agnieszka : Autor ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

public space ; village renewal ; green areas ; aestheticization of villages ; Warmińsko-Mazurskie voivodship

Abstract:

Planning the public space as part of the “village renewal” should be based on rural identity and its traditions, but on the other hand also on contemporary design trends. “Village renewal” is a joint action of local authorities, experts and – above all – inhabitants, aimed at improving the quality of life, aesthetics of the surrounding area, protecting and shaping the landscape, and implementing social initiatives. In the region of Warmia and Masuria, the Marshal Office plays a special role in accomplishing the “renewal” tasks. Regional authorities coordinate the renewal program and undertake numerous social and cultural initiatives, organize trainings, conferences and thematic workshops. The paper briefly presents the role of the “Village Renewal Program” in the context of planning the public space. Main assumptions for creating such space based on social participation and expert assistance were also determined. The author presented examples of projects in selected villages of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship, including these from the “Active Village of Warmia, Masuria and Powiśle” program. The paper highlighted positive results of these activities, but has also referred to existing problems.

References:

Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3, 25, s. 85-94.
Górka A., 2009, Przestrzeń turystyczna w krajobrazie kulturowym wsi, [w:] Z. Kuriata (red.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 257-263.
Jaszczak A., 2017, Socio-Cultural Role Of Green Areas in The Rural Development, Proceedings of International Conference AGROSYM, Jahorina, Bosna and Herzegovina, s. 2403-2410.
Kaleta A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 77-86.
Niedźwiecka-Filipiak L., 2005, Przemiany wizerunku wsi opolskiej pod wpływem odnowy wsi, Architektura Krajobrazu, 1-2, s. 27-33.
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć… Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2011, Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Wilczyński R., 2008, Programy odnowy wsi w Polsce, [w:] J. Wilkin i I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 99-116.
Wolski O., 2017, Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia, Wieś i Rolnictwo, 2, 175, s. 121-147.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

101

End page:

111

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; click here to follow the link

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: