RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dolnośląskie wsie tematyczne – miejsce edukacji i zabawy = Lower Silesian thematic villages – place of education and entertainment

Creator:

Podolska, Anna : Autor ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

For some time, a number of changes – caused by both internal and external factors – have been observed in rural areas. These mostly lead to modifying existing functions of the village. A typical model of agricultural village is becoming less common. Livelihood is more often provided by non-agricultural activities. These generate new jobs, integrate residents, interfere with the surrounding, and in many cases completely change the image of the village and the way it is being perceived. Villages are becoming active, innova tive and creative. Ideas concern both economic as well as social activities and contribute to the rapid development of tourist and recreational values of the region. One of the new functions of the village, which in the recent years has become more popular is establishing thematic villages. A well-conceived leitmotif can bring benefits to both residents who find new jobs and additional source of income for themselves, as well as tourists who now have the opportunity of spending their free time in a more attractive way. It also fosters ecological education of children and youth who may learn about the surrounding nature. Rural space may also benefit, while their conscious residents will cultivate tradition and local culture respecting spatial order. The aim of the research was to examine the role that the new non-agricultural function – thematic village plays in the development of rural areas of the Lower Silesia and their potential contribution in promoting educational tourism in the region. The research method was based on the analysis of source literature and statistical data contained in the registration books, as well as on surveys with rural leaders and analysis of available offers of selected thematic villages.

References:

Antoszek J., Sobczyk W., 2004, Możliwości uzyskiwania alternatywnych dochodów poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich Lubelszczyzny, [w:] E. Pałka (red.), Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 43-51.
Buchcic E., 2014, Edukacja przyrodnicza elementem procesu wychowania, Studia Ecologiae et Bioethicae, UKSW, 12, 2, s. 27-43.
Budniak A., 2009, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Impuls, Kraków.
Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16, 1, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 109-123.
Czapiewska G., 2018, Wioski tematyczne w procesie odnowy wsi pomorskich, Studia Obszarów Wiejskich, 49, s. 155-172. https://doi.org/10.7163/SOW.49.10
Czarnecka B.M., 2007, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej, [w:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 149-150.
Grykień S., 2006, Możliwości rozwoju agroturystyki na Ziemi Kłodzkiej, [w:] E. Pałka (red.), Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 69-76.
Kłodziński M., 2010, Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, Studia BAS, 24, 4, s. 9-27.
Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków.
Kutkowska B., 2012, Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 29, s. 97-110.
Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Alta Press, Koszalin.
Pałka E., 2010, Rola funkcji turystycznej w strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, PAN, Kraków, s. 97-106.
Podolska A., 2018, Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o ideę tworzenia wiosek tematycznych, Studia Obszarów Wiejskich, 49, s. 139-154. https://doi.org/10.7163/SOW.49.9
Podolska A., Niedźwiecka-Filipiak I., 2016, Wpływ wsi tematycznych na wizualne aspekty krajobrazu wsi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 115-134.
Sala S., 2006, Agroturystyka a rozwój regionalny w dobie globalizacji, [w:] E. Pałka (red.), Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 57-68.
Salamon S., 2006, The Rural Household as a Consumption Site, [w:] P. Cloke, T. Marden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London, Thousands Oaks, New Delhi.
Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A., 2014, Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Sikorska-Wolak I., Zawadka J., 2014, Innowacyjne rozwiązania w turystyce wiejskiej, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 4, s. 207-212.
Wilkin J., 2005, O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce, [w:] K. Zawalińska (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 45-56.
Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i impilkacje praktyczne, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.
Woods M., 2005, Rural Geography, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.
Woś A., Zegar J.S., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
Zegar J.S., 2002, Kwestia dochodów chłopskich, [w:] Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia, 13, 1, Warszawa, s. 65-79.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

53

End page:

68

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119987 ; 1642-4689 ; click here to follow the link

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 3, 2020

Number of object content downloads / hits:

773

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/139893

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information