Object structure
Title:

Europa XXI 21 (2010), Contents

Subtitle:

Europa XXI 21 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Każdy numer posiada własny tytuł. ; 29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Polska Akademia Nauk -- czasopisma [KABA] ; Europa -- czasopisma [KABA] ; dostępność przestrzenna ; transport ; geografia edukacji ; regiony przygraniczne ; współpraca transgraniczna ; planowanie przestrzenne ; korytarze ekologiczne ; obszary chronione ; doliny rzeczne ; nature conservation ; obszary powojskowe ; rurociągi ; rozwój regionalny ; polityka spójności ; Polska ; Czechy ; Węgry ; Austria ; Rumunia ; województwo lubelskie

Relation:

Europa XXI

Volume:

21

Start page:

3

End page:

3

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Spis treści

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: