Object structure

Title:

Europa XXI 20 (2010), Contents

Subtitle:

Europa XXI 20 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Każdy numer posiada własny tytuł. ; 29 cm

Subject and Keywords:

Polska Akademia Nauk -- czasopisma [KABA] ; Europa -- czasopisma [KABA] ; bariery przestrzenne ; granice państwowe ; przepływy osób ; przepływy towarowe ; ruch transgraniczny ; handel zagraniczny ; współpraca transgraniczna ; turystyka ; ochrona krajobrazu ; ochrona przyrody ; dostępność ; regiony przygraniczne ; Unia Europejska ; Europa ; Zalew Wiślany ; Polska ; Słowacja ; Niemcy

Relation:

Europa XXI

Volume:

20

Start page:

3

End page:

3

Resource Type:

Spis treści

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Citation

Citation style: