Object structure
Title:

Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II = Recent organizational and ownership transformation in rail-transport companies in Poland - Part II

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011)

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

transformacja systemowa ; zmiany organizacyjne ; transport kolejowy ; przewoźnicy ; deregulacja ; prywatyzacja ; komercjalizacja ; geografia przedsiębiorstw

References:

1. Augustowski T., 2005, Równy dostęp do infrastruktury kolejowej, referat na konferencji „Kolej i rynek”, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 23.05.2005 r., PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
2. Ciechański A., Majewski J., 2003, Reforma Kolei Wąskotorowych należących do PKP, stan na III kwartał 2003, www.kolej.eco.pl/info/przekazania.pdf – strona internetowa Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei (20.01.2005).
3. Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce, 2010, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
4. Koncesje i licencje na polskim rynku usług kolejowych, 2003, Rynek Kolejowy, 3, 7–8, s. 4–17.
5. Kozińska K., 2003, Prywatna kolej potrzebuje dotacji, Puls Biznesu, www.pb.pl – wydanie internetowe „Pulsu Biznesu” z 03.07.2003 r.
6. Licencja dla Kolei Mazowieckich, 2004, www.rynek-kolejowy.pl – wiadomości z 31.12.2004 r.
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z uzasadnieniem), 2008, Dziennik Ustaw RP, 218, poz. 1393.
8. Rydzyński P., 2002, Koleje wąskotorowe mogą przynosić zysk, Rynek Kolejowy, 1, 5, s. 29–31.
9. Statut Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 29 października 1996 r.), 1996, Monitor Polski, nr 77, poz. 709.
10. Taylor Z., 2002, Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat, [w:] J. Wendt (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 72–83.
11. Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 7, Warszawa.
12. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, PrzeglądGeograficzny, 77, 2, s. 139–169.
13. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 549–571.
14. Trammer K., 2009, Najdroższa kolej, Z Biegiem Szyn, 2, s. 6–7.
15. Umowa o sprzedaży WKD została parafowana, 2004, www.rynek-kolejowy.pl – wiadomości z 29.12.2004 r.
16. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, 1997, Dziennik Ustaw RP, 96, poz. 591.
17. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, 2000, Dziennik Ustaw RP, 84, poz. 948.
18. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 2003a, Dziennik Ustaw RP, 86, poz. 789.
19. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2003b,Dziennik Ustaw RP, 203, poz. 1966.
20. Ustawa o z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, 2008, Dziennik Ustaw RP, 97, poz. 624.
21. www.arriva.co.uk – oficjalna strona internetowa Grupy Arriva (27.09.2010).
22. www.bip.mazovia.pl – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (15.11.2010).
23. www.bip.skm.pkp.pl – Biuletyn Informacji Publicznej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (15.09.2010).
24. www.fpkw.pl – strona internetowa Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych (11.12.2004).
25. www.ekw.elk.com.pl – strona Ełckiej Kolei Wąskotorowej (11.12.2004).
26. www.kolejedolnoslaskie.eu – oficjalna strona internetowa Kolei Dolnośląskich SA (27.09.2010).
27. www.kolejka-piaseczno.com – strona internetowa Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej (15.12.2004).
28. www.mazowieckie.com.pl – oficjalna strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej Kolei Mazowieckich sp. z o.o. (27.09.2010).
29. www.pccrail.pl – oficjalna strona internetowa PCC Rail (18.01.2010).
30. www.wkd.com.pl – oficjalna strona internetowa Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. (15.09.2010)
31. www.skpl.kalisz.pl – oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych (11.09.2010).
32. www.skpl.prv.pl – oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych (11.12.2004).
33. www.utk.gov.pl – oficjalna strona Urzędu Transportu Kolejowego (10.01.2005, 15.09.2010).
34. www.zgrowery.most.org.pl – strona Sekcji Rowerzystów Polskiego Klubu Ekologicznego (11.12.2004).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

2

Start page:

205

End page:

231

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: