Object structure
Title:

Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski = Local-scale air-temperature differences in various types of Poland's landscape

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Creator:

Kunert, Anna ; Błażejczyk, Krzysztof

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polska ; klimat lokalny ; temperatura powietrza ; rzeźba terenu ; zagospodarowanie przestrzenne

References:

1. Błażejczyk K., 1996, Topoklimat Warszawy, [w:] W. Stola, J. Grzeszczak (red.), Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conference Papers, 25, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 13–25.
2. Błażejczyk K., 2002, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu Aglomeracji Warszawskiej, Dokumentacja Geograficzna, 26, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
4. Błażejczyk K., Bąkowska M., Więcław M., 2006, Urban heat island in large and small cities, [w:] 6th International Conference on Urban Climate, Preprints, June 12–16 2006, Göteborg University, Göteborg, Sweden, s. 794–797.+
5. Błażejczyk K., Kunert A., 2006, Differentiation of bioclimatic conditions of urban areas (the case of Poland), [w:] 6th International Conference on Urban Climate, Preprints, June 12–16 2006, Göteborg University, Göteborg, Sweden, s. 213–216.
6. Fortuniak K., 2003, Miejska wyspa ciepła, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
7. Geiger R., 1969, Topoclimates, [w:] H.E. Landsberg, H. Flohn (red.), World Survey of Climatology, 2, General Climatology, 2, Elsevier, Amsterdam-London-New York, s. 105–138.
8. Hess M., 1968, Metoda określenia ilościowego zróżnicowania mezoklimatycznego w terenach górskich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 18, Kraków.
9. Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Lee R., 1978, Forest Microclimatology, Columbia University Press, New York.
11. Oke T. R., 1987, Boundary Layer Climates, Methuen, London-New York.
12. Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego, Dokumentacja Geograficzna, 14, IGiPZ PAN, Warszawa.
13. Trepińska J., 2002, Górskie klimaty, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

69

End page:

90

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: