Title:

Anhang der Topographiae Provinciarum Austriacarum oder Beschreibung der fürnemhsten Ort in Oesterreich, Steyer, Kärndten, Crain, Tyrol und einverleiten Landschafften. Darin nicht allein der vorige Text unterschiedlich corrigirt, Sondern, was man ferners darzu gefunden, und berichtet worden, auch angezeiget wird

Creator:

Zeiller, Martin (1589–1661) ; Cholinus, Johann Arnold ( –1683) : Wyd. ; Merian, Matthaeus (1593–1650) : Ryt.

Publisher:

In Verlegung Johan Arnold Cholin

Place of publishing:

Franckfurt am Mayn

Date issued/created:

1678

Description:

52 s., [4] k., [20] k. w tym złoż.: miedzior., il., mapy, plany, widoki ; 2° ; Autor wg : BVB online ; Data wyd. na k. tyt.: M DC LXXVIII

Type of object:

Mapa/Atlas

Subject and Keywords:

Austria -- geografia -- dzieła przed 1800 [KABA] ; opisy geograficzne ; 17 w.

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

application/octet-stream

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. B.1216 ; click here to follow the link

Language:

ger

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: