RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanego usług = Warsaw metropolitan region in the process of making. An analysis of activity range of advanced service sector firms

Creator:

Korcelli-Olejniczak, Ewa

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Aring J., 2009, Europäische Metropolregionen – Annäherungen an eine raumordnerische Modernisierungsstrategie, [w:] Metropolregionen und Raumentwicklung Teil 3. Metropolregionen. Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit. Forschungs- und Sitzungsberichte, 231, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, s. 10–21.
2. Bassand M., 1993, The metropolisation of the world, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Regional Questions in Europe, 10, University of Warsaw, Warsaw, s. 17–32.
3. Blotevogel H.H., Danielzyk R., 2009, Leistungen und Funktionen von Metropolregionen, [w:] Metropolregionen und Raumentwicklung Teil 3. Metropolregionen. Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit, Forschungs- und Sitzungsberichte, 231, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, s. 22–29.
4. BMVBS, 2006, [Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung]. Neue Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland, Berlin.
5. Bogue D.J., 1949, The Structure of the Metropolitan Community, Ann Arbor, University of Michigan Press.
6. Bröcker J., 2009, Städtesystem und Globalisierung, [w:] Metropolregionen und Raumentwicklung Teil 3. Metropolregionen. Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit, Forschungs- und Sitzungsberichte, 231, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, s.134–150.
7. Castells M., 2000, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, 1 (2 ed.), Blackwell, Cambridge, MA; Oxford, UK.
8. Czyż T., 2009a, Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 445–459.
9. Czyż T., 2009b, Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s. 77–96.
10. Dematteis G., 1997, Répresentation spatiale de l’urbanisation européenne, [ w:] A. Bagnasco, P. Le Galeas (red.), Villes en Europe, La Découverte, Paris, s. 67–96.
11. Die Region ist die Stadt, 1999, Forschungs- und Sitzungsberichte, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 206, Gemeinsame Jahrestagung 1998, Hannover.
12. Domański B., 2008, Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK, 120, Warszawa, s. 135–143.
13. Domański R., 2000, Miasto innowacyjne, Studia KPZK, 109, Warszawa.
14. Dickinson R.E., 1934, The metropolitan regions in the United States, Geographical Review, 24, 2, s. 278–291.
15. Dickinson R.E., 1943, The Regions of Germany, Kegan Paul, London.
16. Dziewoński K., 1961, Elementy teorii regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 33, 4, s. 593–613.
17. Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class. And How it’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life, Basic Books, New York.
18. Friedmann J., 1986, The world city hypothesis, Development and Change, 17, s. 69–83.
19. Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjne, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
20. Gras N.S.B., 1922, The Development of Metropolitan Economy in Europe and America, American Historical Review, 27, s. 695–708.
21. Hall P., Pain K., 2006, The Polycentric Metropolis. Learning from Mega-city Regions in Europe, Earthscan, London.
22. Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów Publicznych w Białymstoku, Białystok.
23. Knieling J., 2009, Metropolregionen: Zukunftsthema oder Zeitgeist?, [w:] Metropolregionen und Raumentwicklung Teil 3. Metropolregionen. Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit, Forschungs- und Sitzungsberichte, 231, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, s. 1–8.
24. Korcelli-Olejniczak E., 2004, Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990–2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 198, Warszawa.
25. Krugman P., 1998, What’s new about the new economic geography?, Oxford Review of Economic Policy, 14, s. 7–17.
26. McKenzie R.D., 1933, The Metropolitan Community, McGraw-Hill, New York.
27. MKRO, 2006, [Ministerkonferenz für Raumordnung], Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland, Berlin.
28. Pred A., 1975, On the spatial structure of organizations and the complexity of metropolitan interdependence, Papers, Regional Science Association, 35, s. 115–142.
29. Rusche K., Oberst C., 2009, Europäische Metropolregionen in Deutschland – eine regionalökonomische Evaluation, CAWM (Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung Münster), Discussion Paper, 20.
30. Sassen S., 1991, The Global City, Princeton University Press, Princeton, NJ.
31. Smętkowski M., 2010, Konwergencja wewnątrzregionalna w europejskich makroregionach metropolitalnych, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (40), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa.
32. Strubelt W., 2008, „Stadt und Land” – The relation between city and countryside (nonurban territories). The German case – A German case? Reflections and facts, [w:] W. Strubelt, G. Gorzelak (red.), City and Region. Papers in Honour of Jiri Musil, Budrich UniPress Ltd., Opladen and Farmington Hills, s. 233–268.
33. Stryjakiewicz T., 2008, Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 105–119.
34. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 213, Warszawa.
35. Taylor P.J., 2001, Specification of the world city network, Geographical Analysis, 33, 3, s. 181–194.
36. Territoriale Agenda de EU, 2007, Für ein wettbewerbsfähigeres nachhaltiges Europa der vielfältigen Regionen, Leipzig.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

573

End page:

592

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:981 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 2, 2011

Number of object content hits:

653

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/12476

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information