Object structure
Title:

Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I = Recent organizational and ownership transformation in rail transport companies in Poland - part I

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

systemic transformation ; rail transport ; ownership transformation ; transport companies ; organizational changes ; deregulation ; privatization ; commercialisation ; geography of enterprises ; Poland

References:

1. Ciechański A., 2002, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku w okresie transformacji gospodarczo-ustrojowej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, maszynopis.
2. Ciechański A., 2003, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku jako nowe zarządy kolejowe, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 9, Warszawa-Rzeszów, s. 211–250.
3. Dyr T., 2008, Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych, Technika Transportu Szynowego, 11, s. 51–57.
4. Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce, 2010, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
5. Koncesje i licencje na polskim rynku usług kolejowych, 2003, Rynek Kolejowy, 3, 7–8, s. 4–17.
6. Malinowski Ł., 2010, Przewozy towarowe w 2009 r., Rynek Kolejowy, 3, s. 54–56.
7. Nietz F., 2005, Batalia o wolne tory, Polska Gazeta Transportowa, 13, 1, s. 2.
8. Ocena funkcjonowania transportu kolejowego, 2004, Transport i Komunikacja, 1, 4–6, s. 28–33.
9. Portret Grupy PKP 2003, 2003, PKP SA, Warszawa.
10. Raport 2001, 2002, PKP PLK, Warszawa.
11. Raport 2008, 2009, PKP PLK, Warszawa.
12. Regulamin przydzielania i korzystania z tras pociągów na infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez JSW S.A. – KWK „Budryk” w ramach rozkładu jazdy 2009/2010, 2009, http://www.jsw.pl/documents/zaklady/budryk/uik/regulamin-2009.pdf (15.10.2010).
13. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanychprzewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów na rok 2009/2010, 2009, http://www.infrasilesia.pl/pdf/Regulamin_2009-2010_IS_wer_2_0.pdf (15.10.2010).
14. Regulamin przyznawania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych na liniach kolejowych zarządcy CTL Maczki-Bór sp. z o.o. na czas obowiązywania służbowego rozkładu jazdy 2009/2010, 2009, http://www.ctl.pl/dl/1267714000_Regulamin_2009_2010.pdf (15.10.2010).
15. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów ważny na 2009/2010 rok, 2009, www.kotlarnia.com.pl (15.10.2010).
16. Regulamin przydzielania i korzystania z tras na udostępnionych liniach kolejowych w ramach RJP 2009/2010, www.jsk.pl/oferta/udostepnienie.php (15.10.2010).
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z uzasadnieniem), 2008, Dziennik Ustaw, 218, poz. 1393.
18. Śmiech W., 2010, Freighliner – brytyjski gigant w polskim wydaniu, Rynek Kolejowy, 10, s. 50–51.
19. Taylor Z., 2002, Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat, [w:] J. Wendt (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s.72–83.
20. Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie, IGiPZ PAN, 7, Warszawa.
21. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s.139–169.
22. Towarowe dane przewozowe za 2008 r. – szczegóły, 2009, www.rynek-kolejowy.pl (7.10.2010).
23. Transport – wyniki działalności 2008, 2009, GUS, Warszawa.
24. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, 1997, Dziennik Ustaw RP, 96, poz. 591.
25. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, 2000, Dziennik Ustaw RP, 84, poz. 948.
26. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 2001, Dziennik Ustaw RP, 125, poz. 1371.
27. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 2003a, Dziennik Ustaw RP, 86, poz. 789.
28. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2003b, Dziennik Ustaw RP, 203, poz. 1966.
29. Ustawa o z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, 2008, Dziennik Ustaw RP, 97, poz. 624.
30. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (projekt), 2010, www.bip.mi.gov.pl (05.10.2010).
31. www.ctl.pl – oficjalna strona internetowa CTL Logistics (15.10.2010).
32. www.koltarnia.com.pl – strona internetowa Kopalni Piasku „Kotlarnia” SA (15.12.2004).
33. www.kpszczakowa.pl – strona internetowa PCC „Rail Szczakowa” SA (15.12.2004).
34. www.lhs.pl – nieoficjalna strona internetowa LHS (15.12.2004).
35. www.pccrail.pl – oficjalna strona internetowa PCC Rail (18.01.2010).
36. www.plk-sa.pl – oficjalna strona internetowa PKP PLK SA (15.12.2004).
37. www.utk.gov.pl – oficjalna strona Urzędu Transportu Kolejowego (10.01.2005, 15.09.2010).
38. Wykaz linii, łącznic i torów łączących D29, 1999, Dyrekcja Generalna PKP, Warszawa.
39. Wyniki przewozów w 2004 r., 2005, Rynek Kolejowy, 3, s. 22–24.
40. Wyniki przewozów w 2005 r., 2006, Rynek Kolejowy, 6, s. 22–25.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

549

End page:

571

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: