Object structure
Title:

Râd XX List 1 : g. lûblinskoj, radomskoj i sědleckoj

Subtitle:

Voenno-topografičeskaâ karta Evropejskoj Rossìi 1:126 000, Râd XX List 1

Creator:

Rosja. Armiâ. Glavnyj štab. Litografìâ kartografičeskago zavedenìâ. Wydawca

Publisher:

Litografìâ Kartografičeskago Zavedenìâ Voenno-topografičeskago otděla

Place of publishing:

Petrograd

Date issued/created:

druk 1914

Description:

Skala 1:126 000 ; 1 mapa ; 45x61 cm, na arkuszu 51x55 cm ; Południki zerowe: Pułkowo i Paryż ; Na marginesie arkusza adnotacja: Ispravl. po rekognoscir. 70-76 g. i Železn. dor. nanes. v 1877 i 1900 g. ; Pečatano v XII - 1914 g.

Subject and Keywords:

Lublin (Polska ; region) -- mapy [KABA] ; Mapy topograficzne -- 1900-1945 [KABA] ; Mapy wojskowe -- 1900-1945 [KABA]

Relation:

Voenno-topografičeskaâ karta Evropejskoj Rossìi 1:126 000

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Mapa

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. C.771/46 ; click here to follow the link

Language:

rus

Coverage:

(E 21°50'-E 22°53'/N 51°29'-N 50°57') OpenStreetMap

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: