Object structure

Title:

Organizacje pożytku publicznego na obszarach wiejskichw Polsce = Public benefit organizations in the rural areas of Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Creator:

Sikorski, Dominik : Autor ORCID

Role:

Sikorski, Dominik : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

public benefit organizations ; rural areas ; 1% mechanism ; civil society

Abstract:

The main objective of the article is to characterize and identify the role and significance of public benefit organizations (PBOs) in rural areas of Poland. Presented study is based on analyses of statistical data derived from the Central Statistical Office (CSO), Department of Social Economy and Public Benefit (DSEPB), the Ministry of Finance (MF) and the Ministry of Labor and Social Policy (MLSP). Due to restricted availability of data, the research covers the period of 2010‒2016. Author has outlined characteristics of PBOs in rural areas in terms of their number, distribution, type, statutory goal of the measure and amounts received under the voluntary transfer of 1% of income tax. Based upon conducted analyses, one may conclude that the nature of PBOs activity is linked to the type of location (cities-village) and characteristics of actions carried out. PBOs in rural areas play an important social role, but their economic significance depends on the activity of a specific non-governmental entity.

References:

Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Biczkowski M., Grabowska A., 2015, Odnowa wsi w świetle wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na przykładzie województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe SERiA, 17, 6, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, s. 25-31.
Biczkowski M., Rudnicki R., 2017, Odnowa wsi jako czynnik aktywizacji społeczności lokalnych, Studia Obszarów Wiejskich, 48, s. 77-103.
Czetwertyński S., 2016, Konkurencja na rynku jednego procenta, Społeczeństwo i Ekonomia, 1, 5, s. 69-84.
Halamska M. (red.), 2008, Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
Halaszka-Kurleto M., 2008, Organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania prawne - funkcjonowanie - rozwój, Kraków.
Herbst J., 2005, Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o różnych branżach organizacji pożytku publicznego w Polsce, Stowarzyszenie Klon-Jawor.
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2010 rok, 2011, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018).
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok, 2012, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018).
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok, 2013, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018).
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, 2014, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018).
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, 2015, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018).
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok, 2016, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018).
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok, 2017, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018).
Jeziorska-Biel P., 2017, Uwarunkowania odnowy wsi w Polsce. Przypadek wsi Spycimierz, Studia Obszarów Wiejskich, 48, s. 151-163.
Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Kietlińska K., 2015, Rola 1% w zasilaniu organizacji pożytku publicznego (OPP), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 403, s. 102-111. https://doi.org/10.15611/pn.2015.403.09
Kołodziejczyk D., 2008, System instytucjonalny w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 325-333.
Koreleski K., 2007, Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, PAN, Kraków, s. 19-26.
Nizio S., 2012, Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 237-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.4
Olejnik T., 1996, Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Polskim, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa.
Sikorski D., 2017, Rynek 1% na rzecz OPP w małych miastach w Polsce w 2016 roku, Space-Society-Economy, 22, s. 23-41. https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.02
Pawłowska E., 2015, Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 77, s. 167-176.
Piechota G., 2012, Konkurencja czy współpraca - strategie wybierane przez organizacje pożytku publicznego i ich wpływ na skuteczność pozyskania 1% podatku, Samorząd Terytorialny, 4, s. 74-82.
Putnam R., 1995, Bowling Alone: America's declining social capital, Journal of Democracy, 1, Washington, s. 65-78. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002
Putnam R., 2002, Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society, New York.https://doi.org/10.1093/0195150899.001.0001
Sektor non-profit w 2014 r., 2016, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U., 2016, poz. 239, z późn. zm.).
Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy - Program Agro-Info, Poznań.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1%, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, https://pozytek.gov.pl (18.04.2018).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

53

Start page:

109

End page:

122

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: