Object structure
Title:

Book Review: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Edited by: J. Bradley and J. Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 ; 261 pages, ISBN 978-83-944797-4-9

Subtitle:

Europa XXI 34 (2018)

Creator:

Böhme, Kai : Recenzent

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

29 cm ; Każdy numer posiada własny tytuł.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Camagni R., 2006. The rationale for territorial cohesion: issues and possible policy strategies. [in:] L. Pedrazzini (ed.), The process of territorial cohesion in Europe, Milano: F. Angeli, pp. 53-67.
Davoudi S., 2009. Territorial Cohesion, European Social Model and Transnational Cooperation. [in:] J. Knieling & F. Othengrafen (eds.), Planning Cultures in Europe: Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, Farnham, Burlington: Ashgate Pub. Company, pp. 269-279.
Faludi A., 2010. Cohesion, coherence, co-operation: European spatial planning coming of age? Milton Park, Abingdon, Oxon, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203842324
Robert J., 2014. The European Territory. From Historical Roots to Global Challenges. Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315777962

Relation:

Europa XXI

Volume:

34

Start page:

123

End page:

126

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

Rozmiar pliku 0,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2018.34.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: