Object structure
Title:

Export activity patterns of border regions in Poland

Subtitle:

Europa XXI 34 (2018)

Creator:

Szejgiec-Kolenda, Barbara : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

border regions ; intermediaries in foreign trade ; firm localisation ; regional exports

Abstract:

The study presents a brief review of Polish border regions’ participation in the global economy in 2013 based on export linkages at the local level (LAU 1). The paper offers an extended understanding of the export activity of intermediaries in foreign trade comparing to manufacturing companies. Results confirm the relatively greater importance of intermediaries activity in border areas, especially at the eastern border.

References:

Abel-Koch J., 2011. Who uses intermediaries in international trade? Evidence from firm-level survey data. Research Paper 2011/25. https://doi.org/10.2139/ssrn.1966047
Ahn J., Khandelwal A. K., Wei S., 2011. The role of intermediaries in facilitating trade. Journal of International Economics, vol. 84, pp. 73-85. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2010.12.003
Akerman A., 2010. A Theory on the Role of Wholesalers in International Trade based on Economies of Scope. Research Papers in Economics, vol. 1, Stockholm University, Department of Economics.
Bernard A., Jensen B., Redding S., Schott P., 2007. Firms in international trade. The Journal of Economic Perspectives, vol. 21, no. 3, pp. 105-130. https://doi.org/10.1257/jep.21.3.105
Bernard A., Grazzi M., Tomasi C., 2011. Intermediaries in international trade: Direct versus indirect modes of export. National Bureau of Economic Research, Working Paper 17111. https://doi.org/10.3386/w17711
Crozet M., Lalanne G., Poncet S., 2013. Wholesalers in international trade. European Economic Review, vol. 58, pp. 1-17. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2012.10.005
Dołzbłasz S., 2017. Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.
Domański B., 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
Godlewska-Majkowska H., 2018. Polarity of the Regional Space - the Dilemma of Shaping the Investment Attractiveness of Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, vol. 32, no. 4, pp. 110-122. https://doi.org/10.24917/20801653.324.6
Komornicki T., 2000. Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego a międzynarodowe powiązania transportowe. Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk, Continuo: Wrocław.
Komornicki T., 2003. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. IGiPZ PAN: Warszawa.
Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., 2017. Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce. Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 2, pp. 269-289. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.4
Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec B., Wiśniewski R., 2015. Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury - analiza przestrzenna. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 250, Warszawa.
KSRR, 2010. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie.
Maćkowiak H., 2008. Struktura towarowa wymiany handlowej polskich regionów z Unią Europejską. [in:] D. Ilnicki, K. Janc (ed.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 143-154.
Maćkowiak H., 2013. Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznań.
Powęska H., 2002. Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku. Geopolitical Studies, vol. 9, Warszawa.
Powęska H., 2016. Handel przygraniczny w warunkach zmian przenikalności granicy. Wydawnictwo SGGW: Warszawa.
Rogacki H., 2001. Zróżnicowanie aktywności eksportowej i importowej województw Polski. [in:] Z. Zioło (ed.). Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów, pp. 43-50.
Schröder P., Trabold H., Trübswetter P., 2003. Intermediation in Foreign Trade: When do Exporters Rely on Intermediaries? Discussion Papers 226, Berlin.
Szejgiec B., Komornicki T., 2015. Spatial differentiation of Polish export linkages. Geographia Polonica, vol. 88, no. 1, pp. 173-178. https://doi.org/10.7163/GPol.0011
Werwicki A., 1994. Transformacja sieci handlu i usług na obszarach przygranicznych Polski. [in:] P. Eberhardt i K. Miros (ed.). Węzłowe problemy współpracy przygranicznej, Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn nr 5, Warszawa, pp. 151-161.
Wróblewski Ł., 2018. Powiązania społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-niemieckim w warunkach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, vol. 4(74), pp. 75-88.
Xheneti M., Smallbone D., Welter F., 2013. EU enlargement effects on cross-border informal entrepreneurial activities. European Urban and Regional Studies, vol. 20, no. 3, pp. 314-328. https://doi.org/10.1177/0969776411434849

Relation:

Europa XXI ; Europa XXI

Volume:

34

Start page:

113

End page:

122

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2018.34.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: