Object structure
Title:

The impact of transport supply on passenger volume characterising regional rail transport in Lower Silesia

Subtitle:

Europa XXI 34 (2018)

Creator:

Jurkowski, Wojciech : Autor ORCID ; Smolarski, Mateusz : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

transport supply ; tavel behaviour ; passenger volume ; rail transport

Abstract:

Factors affecting passenger behaviour can be divided into the internal (relating to transport supply) and the external (which are independent of carriers). The literature emphasises that, as rail transport develops, supply becomes comparable along many routes, leaving external factors to be regarded as increasingly important. In contrast, the authors of this article consider that deregulation and transformation of the rail transport system in Poland have ensured that internal factors continue to exert the primary influence on passenger behaviour in this country. The work detailed in this article has thus sought to demonstrate the impact of transport supply on passenger volume at individual stations in those towns and cities of the region of Lower Silesia that have access to rail passenger transport throughout the year.

References:

Banister D., 2008. The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, vol. 15, no. 2, pp. 73-80. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005
Bocheński T., 2016. Dostęp wybranych miast w Polsce do kolei. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 19, no. 4, pp. 62-71. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.023.6321
Bogataj B., Bogataj M., 2007. Free zones on the EU borders as the response on reduction of daily commuting through the southern EU border. Europa XXI, vol. 16, pp. 109-129.
Bul R., 2016. Wpływ infrastruktury transportowej na zmiany dostępności czasowej Poznania z obszaru województwa dolnośląskiego w latach 2010-2016. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 19, no. 2, pp. 16-30. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.008.6306
Cervero R., 2006. Alternative approaches to modelling the travel-demand impacts of smart growth. Journal of the American Planning Association, vol. 72, no. 3, pp. 285-295. https://doi.org/10.1080/01944360608976751
Chakour V., Eluru N., 2016. Examining the influence of stop level infrastructure and built environment on bus ridership in Montreal. Journal of Transport Geography, vol. 51, pp. 205-217. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.01.007
Dickinson J., Robbins D., 2008. Representations of tourism transport problems in a rural destination. Tourism Management, vol. 29, no. 8, pp. 1110-1121. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.02.003
Domański, R., 1980. Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja. Przegląd Geograficzny, vol. 52, no. 1, pp. 3-39.
Gadziński J., 2018. Perspectives of the use of smartphones in travel behaviour studies: Findings from a literature review and a pilot study. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 88, pp. 74-86. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.01.011
Jerczyński M., Koziarski S., 1992. 150 lat kolei na Śląsku. Opole-Wrocław: Instytut Śląski.
Jurkowski W., Smolarski M., 2017. Koniecpol prosthesis as a stimulant of railway transport development. Przegląd Komunikacyjny, vol. 4, pp. 20-24. https://doi.org/10.35117/A_ENG_17_04_04
Kepaptsoglou K., Stathopoulos A., Karlaftis M.G., 2017. Ridership estimation of a new LRT system: Direct demand model Approach. Journal of Transport Geography, vol. 58, pp. 146-156. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.12.004
Kistowski M., 2005. The geography and sustainable development - a new approach. Europa XXI, vol. 12, pp. 7-17.
Komornicki T., 2008. ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure. Europa XXI, vol. 18, pp. 59-77.
Komornicki T., 2011. Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji. Prace Geograficzne, vol. 227, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
Komornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I., 2015. Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych. Prace Geograficzne, vol. 249, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
Kowalczyk K., Rosik P., 2015. Wykorzystanie infrastruktury przez przewoźników kolejowych w obsłudze połączeń międzyaglomeracyjnych. Logistyka, vol. 3, pp. 5350-5357.
Koziarski S., 1993. Sieć kolejowa Polski w latach 1918-1992. Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski.
Koziarski S., 2017. Kierunki modernizacji sieci kolejowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 20, no. 3, pp. 7-31. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.013.7487
Kuć-Czajkowska K. A., 2007. Warsaw, Prague, Budapest - metropolitan functions comparison. Europa XXI, vol. 39, pp. 39-62.
Lierop V. D., Bagami M.G., El-Geneidy A.M., 2017. What influences satisfaction and loyalty in public transport? A review of the literature. Transport Reviews, vol. 38, no. 1, pp. 52-72. https://doi.org/10.1080/01441647.2017.1298683
Lijewski T., 1985. Układy komunikacyjne województw. Dokumentacja Geograficzna, vol. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Lijewski T., 1997. Stan i potrzeby rozwoju sieci komunikacyjnej Polski w procesie integracji Europy. Europa XXI, vol. 1, pp. 5-20.
Lijewski T., Lenk J., Piotrowska H., 1967. Rozwój komunikacji kolejowej I autobusowej w Polsce w okresie 1946-1965. Dokumentacja Geograficzna, vol. 5, Warszawa: Instytut Geografii, Polska Akademia Nauk.
Lijewski, T., Sujko E., 1993. Koncentracja aktywności gospodarczej i społecznej w 150 większych miastach Polski. Dokumentacja Geograficzna, vol. 1, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
Majewski J., 2006. Koleje regionalne w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych w świetle badań potoków podróżnych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 12, pp. 137-148.
Małek P., 1977. Ekonomika transportu. PWE: Warszawa.
Michniak D., 2007. Direct international public transport connections of regional centres in Slovakia. Europa XXI, vol. 16, pp. 87-100.
Michniak D., 2010. Accessibility of selected boundary regions in Slovakia. Europa XXI, vol. 20, pp. 161-173. https://doi.org/10.7163/Eu21.2010.20.12
Nutley S., 2003. Indicators of transport and accessibility problems in rural Australia. Journal of Transport Geography, vol. 11, no. 1, pp. 55-71. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(02)00052-2
Pan H., Li J., Shen Q., Shi C., 2017. What determines rail transit passenger volume? Implications for transit oriented development planning. Transportation Research Part D, vol. 57, pp. 52-63. https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.09.016
Potocki J.,2014. Znaczenie transportu kolejowego w dostępności komunikacyjnej miast sudeckich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia, vol. 3, no. 37, pp. 235-245.
Potrykowski M., Taylor Z., 1982. Geografia transportu: zarys problemów, modeli i metod badawczych. Warszawa: PWN.
Rosik P., 2009. Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 507-526. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.4
Rosik P., Kowalczyk K., 2015. Rozwój infrastruktury drogowej I kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010. Prace Geograficzne, vol. 248, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
Rosik P., Pomianowski W., Goliszek S., Stępniak M., Kowalczyk K., Guzik R., Kołoś A., Komornicki T., 2017. Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC). Prace Geograficzne, vol. 258, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
Sheller M., Urry J., 2006. The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, vol. 38, no. 2, pp. 207-226. https://doi.org/10.1068/a37268
Śleszyński P., 2017. Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 4, pp. 565-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3
Smolarski M., Raczyk A., 2017. Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego. Studia Miejskie, vol. 22, pp. 9-25. https://doi.org/10.25167/sm2017.027.01
Sung H., Choi K., Lee S., Cheon S., 2014. Exploring the impacts of land use by service coverage and station-level accessibility on rail transit ridership. Journal of Transport Geography, vol. 36, no. 2, pp. 134-140. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.03.013
Taylor Z., 1998. Polish transport policy: An evaluation of the 1994/5 White Paper. Journal of Transport Geography, vol. 6, no. 3, pp. 227-236. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(98)00017-9
Taylor Z., 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Prace Geograficzne, vol. 171, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
Taylor Z., 2004. Recent changes in Polish transport policy. Transport Reviews, vol. 24, no. 1, pp. 19-32. https://doi.org/10.1080/014416402200028817
Taylor Z., 2006. Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. Journal of Transport Geography, vol. 14, pp. 135-151. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2005.05.003
Taylor Z., 2007. Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Monografie IGiPZ PAN, 7, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
Taylor Z., 2008. The dismantling and removal of railway lines by Soviet Red Army troops on present-day Polish territory 1944-1948. Journal of Transport Geography, vol. 16, pp. 217-228. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2007.06.003
Taylor Z., Ciechański A. 2011. Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. Przegląd Geograficzny, vol. 83, vol. 2, pp. 205-231. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.3
Taylor Z., Ciechański A., 2009. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II. Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 2, pp. 205-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.3
Taylor Z., Ciechański A., 2010. Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, pp. 549-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.4
Taylor Z., Ciechański A., 2013. Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II. Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, pp. 515-547. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.2
Vaishar A., 2003. Small towns as a specific phenomenon of the settlement system. Case study Moravia. Europa XXI, vol. 10, pp. 25-34.
Vaishar A., 2005. Small towns as a centres of rural micro regions. Europa XXI, vol. 12, pp. 53-62.
Wegener M., Komornicki T., Korcelli P., 2005. Spatial impacts of the trans-European networks for the new EU Member States. Europa XXI, vol. 13, pp. 27-43. https://doi.org/10.1080/00128775.2005.11041110
Wiśniewski S., 2015. Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego. Prace Geograficzne, vol. 140, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Yim K. K., Wong S. C., Chen A., Wong C. K., 2005. A reliability-based land use and transportation optimization model. Transportation Research Part C, vol. 19, no. 2, pp. 351-362. https://doi.org/10.1016/j.trc.2010.05.019

Relation:

Europa XXI ; Europa XXI

Volume:

34

Start page:

79

End page:

93

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,7 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2018.34.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: