Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Title = "Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą \: sympozjum klimatologiczne z okazji 40\-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN, Radzików, 7\-8 listopada 1994 r. = Recent Polish climatological investigations in Poland and abroad \: climatological symposium organized at 40th anniversary of the Department of Climatology IGiPZ PAN, Radzików, November 7\-8, 1994"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information