Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Title = "Użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowowschodniej \: wyniki badań na terenie Czechosłowacji, Węgier i Jugosławii w latach 1962\-1964 = Land utilization in East Central Europe \: case studies from Czechoslovakia, Hungary and Yugoslavia"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information