Filters

Search for: [Title = "Struktura przestrzeni społeczno\-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej = Struktura social'no\-èkonomičeskogo prostranstva Varšavy 1931 i 1970 gg. v svete faktornogo analiza = Structure of socio\-economic space of Warsaw of 1931 and 1970 in the light of factor analysis"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information