Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Title = "Bricolage w wykorzystaniu zasobów społecznych wsi. Relacja między zasobami społecznymi obszarów partnerstw a kapitałem społecznym lokalnych grup działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich = Bricolage in the use of social resources of rural areas. Ther elation between social resources of partnerships and social capital of local action groups from provinces with varied social activist traditions."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information