Filters

Search for: [References = "Zakon, 2011. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja \[Act on promoting harmonious regional development\]. \(ZSRR\-2\), neuradno prečiščeno besedilo št. 2. Uradni list RS 20\/2011, 57\/2012, 46\/2016."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information