Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Zabrocki, L. \(1961\). Transpozycje strukturalne prusko\-polsko\-niemieckie w zakresie nazw topograficznych Pomorza Mazowieckiego. In W. Taszycki, \(Ed.\), I Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Onomastyczna w Krakowie w dniach 22\-24 października 1959. Księga referatów \(pp. 201\-232\). Wrocław \- Warszawa \- Kraków\: PWN."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information