Filters

Search for: [References = "Wojewódzka\-Wiewiórska A., 2015, Identyfikacja wiejskich obszarów problemowych i barier ich rozwoju na przykładzie województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, 1, s. 123\-132."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information