Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Wilkin J., 2005, O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce, \[w\:\] K. Zawalińska \(red.\), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 45\-56."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information