Filters

Search for: [References = "Wiatrak A.P., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 25\-76."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information