Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Więckowski M., Michniak D., Bednarek\-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Székely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski P., 2012, Pogranicze polsko\-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka, IGiPZ PAN, Slovenská Akadémia Vied, Geografický Ústav, Warszawa \- Bratysława."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information