Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek\-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Székely, V., Śleszyński, P., Świątek, D., Wiśniewski, R. \(2012\). Pogranicze polsko\-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka. Warszawa, Bratysława\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Geografický ústav, Slovenská akadémia vied."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information