Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń Ja., Bański J., Korzeń Ju., Soja R., Śleszyński P., Więckowski M., 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko\-niemieckiej, Prace Geograficzne, 207, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information