Filters

Search for: [References = "Wójcik M., Suliborski A., 2014, Geografia społeczna w Polsce \- geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno\-miejskich w ośrodku łódzkim, \[w\:\] A. Suliborski, M. Wójcik \(red.\), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 17\-48. https\:\/\/doi.org\/10.18778\/7969\-240\-8.02"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information