Filters

Search for: [References = "Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno\-gospodarcze wsi w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information