Filters

Search for: [References = "Szymańska E.J., Stefaniak M., 2014, Znaczenie ruchu przygranicznego w rozwoju społeczno\-gospodarczym gmin wschodniej Polski, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 105, s. 45\-56. https\:\/\/doi.org\/10.22630\/EIOGZ.2014.105.4"]

Number of results: 1

items per page

Komornicki, Tomasz (geografia). Autor https://orcid.org/0000-0002-7178-125X - Wiśniewski, Rafał (1977- ). Autor https://orcid.org/0000-0002-4700-2922 - Miszczuk, Andrzej. Autor https://orcid.org/0000-0001-6928-6535 -

2019
Article

This page uses 'cookies'. More information