Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Szpociński A., 2006, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, \[w\:\] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski \(red.\), Przeszłość jako przedmiot przekazu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 7\-66."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information