Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko\-ukraińskiej \[w\:\] Europa bez granic \- nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe IGiRR UWr, 4, s. 121\-129."]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information