Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Szczepkowski J., 1991, Projekt podziału administracyjnego Polski, \[w\:\] Koncepcje regionalnej organizacji kraju, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, s. 117\-132."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information