Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Suliga J., 1996, Polsko\-białoruska współpraca przygraniczna w dziedzinie planowania przestrzennego, \[w\:\] A. Miszczuk, R. Wiśniewski \(red.\), Informacyjno\-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Norbertinum, 2, s. 91\-92."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information