Filters

Search for: [References = "Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information