Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information