Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Stasiak A., Zgliński W., 1997, Podstawowe problemy obszarów wiejskich na przełomie XX\-XI wieku, \[w\:\] A. Stasiak, W. Zgliński \(red.\), Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information