Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Sobczyński M., 2008, Zmienność funkcji granic międzynarodowych na ziemiach polskich od czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej do przystąpienia Polski do układu z Schengen, \[w\:\] P. Eberhardt \(red.\), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 29\-54."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information