Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Sekuła A., 2005, Bariery rozwoju lokalnego. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe, 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 587\-600."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information