Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Schattkowsky R., 1996, Region między Wschodem a Zachodem. Regionalizacja i władza w Europie Środkowo\-Wschodniej, \[w\:\] M. Wojciechowski, R. Schattkowsky \(red.\), Regiony pograniczne Europy Środkowo\-Wschodniej w XVI\-XX wieku. Społeczeństwo\- gospodarka\- polityka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 7\-22."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information