Filters

Search for: [References = "Słomczewska Z., 2013, Wykorzystanie narzędzi partycypacji na poziomie lokalnym do budowania partnerstwa wewnętrznego \- wdrażanie budżetu obywatelskiego na przykładzie Łodzi, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 11, s. 57\-70."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information