Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Rykiel Z., 2010, Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze, \[w\:\] Z. Rykiel \(red.\), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 17\-29."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information