Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno\-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne, 170, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information