Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Rudnicki, R. \(2014\). Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim. W\: B. Głębocki \(red.\), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa \(s. 443‑465\). Warszawa\: GUS."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information