Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Rudnicki, R. \(2005\). Gospodarstwa rolne spółek prawa handlowego jako nowy element struktury agrarnej w Polsce. W\: B. Głębocki \(red.\), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku \(s. 101‑132\). Poznań\: Bogucki Wydawnictwo Naukowe."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information