Filters

Search for: [References = "Rozporządzenie \(WE\) nr 1931\/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich izmieniające postanowienia Konwencji z Schengen, 2006. https\:\/\/eur\-lex.europa.eu\/legal\-content\/PL\/TXT\/PDF\/\? uri=CELEX\: 32006R1931R \(01\)\&from=LV \(29.10.2019\)."]

Number of results: 1

items per page

Komornicki, Tomasz (geografia). Autor https://orcid.org/0000-0002-7178-125X - Wiśniewski, Rafał (1977- ). Autor https://orcid.org/0000-0002-4700-2922 - Miszczuk, Andrzej. Autor https://orcid.org/0000-0001-6928-6535 -

2019
Article

This page uses 'cookies'. More information