Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Raport końcowy. Usługa przeprowadzenia badania i opracowania raportu na temat\: Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny realizowanego w ramach projektu,, Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, 2015, Agrotec, Warszawa."]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information