Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Proniewski M., Niedźwiecki A., 2003, Efekty restrukturyzacyjne wspólnego rynku jako czynnik rozwoju Podlasia, \[w\:\] A.F. Bocian \(red.\), Podlasie granicą Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 72\-80."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information