Filters

Search for: [References = "Prochownik A., 1976, Struktura funkcjonalna wiejskich ośrodków gminnych na tle innych wsi \(na wybranych przykładach\), \[w\:\] S. Zajchowska \(red.\), Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego, Seria Geografia, 10, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s. 105\-124."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information