Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Prawelska\-Skrzypek G., 1996, Świadomość regionalna w Małopolsce \- studium empiryczne \[w\:\] G. Prawelska\-Skrzypek \(red.\), Małopolska regionalna wspólnota interesów, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz, s. 41\-59."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information